slaplift fjallvy

Stöten/Granfjällsstöten som skidområde upptäcktes under 1970-talet.

Under senare år har Stöten utvecklats i hög takt.

Här finns den bästa skidåkningen i Sälen!

Skidanläggningen har flera gånger utsetts till Sveriges bästa.

Stöten är också känd för sin vackra fjällnatur.

Flygplatsen några mil från Stöten öppnades 2019.
Förbindelser bl.a. med  södra Sverige, Bromma, Danmark,
Holland och London.