Lilje Fjäll AB är ett familjeföretag i Dalarna. Vi har verkat i Stöten i mer än 20 år.

Vi utvecklar attraktiva tomter – alla med ski-in ski-out.

Kvalitet, hållbarhet och långsiktighet är våra värdeord som vi utgår ifrån när vi tar oss an nya projekt. Vi vill vara med och hjälpa till under hela processen, från det att de första skisserna på en detaljplan tas fram till dess att de sista nöjda kunderna har flyttat in.

Utöver Stöten arbetar vi även med områden mellan Falun och Borlänge