Om LiljeFjäll

Om LiljeFjäll

LiljeFjäll är ett familjeägt företag som varit verksamt sedan år 2000 inom exploatering av markområden med attraktiva lägen i Granfjällsstöten. Vi har ambitionen att uppfattas som trygga och pålitliga med kunskaper om markexploatering och fastighetsfrågor. I anslutning till en tomtaffär ger vi gärna tips och råd inför byggnationen. Förutom utveckling av områden för exklusivt boende finns även ett projekt för utbyggnad av en golfbana i Granfjällsstöten.

Kontakta gärna LiljeFjäll för mer information!