Områden vi skapat

Områden vi skapat Soltorgsbyn och Kronoparken

LiljeFjäll har skyndat långsamt.

De första områdena som utvecklats av LiljeFjäll är Soltorgsbyn och Kronoparken. Tomter har sålts parallellt i dessa båda områden och det har tagit sex-sju år från det att försäljningen startade tills samtliga tomter har sålts. Det var helt enligt vår planering. Tomter har sålts i takt med att vi har utvecklat nya etapper. Vi vill skynda långsamt, men ändå hela tiden ha målet i sikte.